Sportovní třídy

Sportovní třídy

Letošní nový školní rok (2012-2013) přináší již čtvrtý rok spolupráce mezi ZŠ Hovorčovická a FK Admira Praha, pochopitelně zaměřené na fotbal.

Od šestého ročníku základní školy mají děti (chlapci) možnost přihlásit se do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal. Těmto chlapcům se v hodinách rozšířené výuky věnuje pan Václav Pudil, zkušený trenér z FK Admira, který do školy dochází a bez jehož spolupráce by asi těžko šlo do kluků vkládat dovednosti potřebné pro fotbalisty.

Zájemci se hlásí z „kmenových“ žáků, přicházejí i chlapci z ostatních škol Městské části Prahy 8 a také z okolních obcí.

Podle počtu přihlášených chlapců jsou třídy buď zcela fotbalové, nebo, a to je zatím častější, pouze část třídy se věnuje fotbalu. Fotbalový trénink je řazen do rozvrhu vždy tak, aby navazoval na vyučování, a stává se tak jeho součástí.

Ani ostatní žáci, kteří chodí do Základní školy Hovorčovická, nejsou ochuzeni o možnost sportovního vyžití. Ve škole pracuje velice úspěšně oddíl florbalu, oddíl moderní gymnastiky, nabízí prostory i pro jiné sportovní kroužky a oddíly (např. volejbal, basketbal, bojová umění…). V odpoledních hodinách je sportovní areál školy přístupný široké veřejnosti k provozování rekreační sportovní činnosti.

Základní škola v Hovorčovické ulici žije sportem a v tom jí velice pomáhá spolupráce s FK Admira Praha.